Hủy

Liên xã Tin tức

Nông nghiệp tăng tốc tìm vốn

Nông nghiệp tăng tốc tìm vốn

Các hợp tác xã và ngân hàng đang nỗ lực tìm cách thay đổi tình trạng chỉ có 2% số hợp tác xã hiện tại tiếp cận được vốn vay.

  • 03/01/2014 - 16:31

    'Stalingrad' - phim đáng xem của điện ảnh Nga

    Trong thế chiến II nói riêng và trong lịch sử nhân loại nói chung, trận Stalingrad là một trong những trận đánh đẫm máu, khốc liệt, dai dẳng bậc nhất. Cuộc chiến Stalingrad kéo dài hơn 5 tháng là bước đột phá của Hồng quân Liên Xô nhằm tạo đà phản công Đức quốc xã.