Hủy

Linh bo Tin tức

  • 29/10/2014 - 16:26

    Ukraine từ bỏ miền Đông?

    Chính quyền Kiev dường như từ bỏ dần quyền kiểm soát miền Đông kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9, bình luận trên Thời báo phố Wall.