Hủy

Lo co Tin tức

  • 06/07/2020 - 13:44

    Người Việt bốn phương (686)

    Cần tăng chuyến bay để đưa người Việt Nam, nhà đầu tư, chuyên gia, công nhân lành nghề vào Việt Nam cũng như đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động.
  • 27/09/2015 - 11:45

    Lỗ kiểu… Coca Cola

    Kể từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam Coca cola chưa năm nào có lãi mặc dù doanh thu, quy mô liên tục tăng, vậy nghịch lý này do đâu?