Hủy

Lợi suất trái phiếu Tin tức

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh

Dù giao dịch không mấy sôi động, lợi suất trái phiếu tại cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng đáng kể, đặc biệt là trên thị trường thứ cấp.

  • 02/05/2014 - 22:27

    Lợi tức trái phiếu có ngừng rơi?

    Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ đã liên tiếp rơi xuống những mức thấp mới, buộc các tổ chức phải tạm ngừng mua vào hoặc giảm khối lượng giao dịch.