Hủy

Lối thoát Tin tức

Lối thoát cho ngành cao su

Lối thoát cho ngành cao su

Giá cao su thế giới ở mức thấp là cơ hội để ngành cao su Việt Nam tái cơ cấu theo hướng GTGT thay vì sản xuất, xuất khẩu mủ thô.