Hủy

Lứa tuổi Tin tức

  • 31/12/2013 - 14:30

    Những tác phẩm điện ảnh lớn với gốc rễ văn học

    Văn học xưa nay vẫn là nguồn tài nguyên vô tận để các nhà làm phim chuyển thể lên màn ảnh rộng. Điều này đã thể hiện rõ trong năm 2013, khi hàng loạt tác phẩm điện ảnh đáng nhớ đều có gốc dựa trên những cuốn sách nổi tiếng.