Hủy

Luận chứng Tin tức

  • 04/12/2013 - 16:17

    CTCK muốn giảm tiếp T+3

    Nhiều công ty chứng khoán muốn giảm tiếp thời gian thanh toán để tăng thanh khoản, tăng khả năng luân chuyển vốn trên thị trường.