Hủy

Luan quan Tin tức

USD hồi phục, thoát đáy 2 tuần

USD hồi phục, thoát đáy 2 tuần

USD phiên 9/9 hồi phục từ đáy 2 tuần sau bình luận của quan chức Fed làm tăng đồn đoán lãi suất sẽ sớm được nâng lên.

XOR, XOR Việt Nam