Hủy

Luật báo chí Tin tức

Năm 2015 sửa luật Báo chí

Năm 2015 sửa luật Báo chí

Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhắc nhở toàn ngành một nhiệm vụ quan trọng: Sửa luật Báo chí để trình Quốc hội năm 2015.