Hủy

Luật lao động Tin tức

  • 13/08/2014 - 16:15

    Rút đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu

    Tuổi nghỉ hưu vẫn giữ như quy định hiện hành là nữ 55, nam 60 thay vì đề xuất nâng 5-7 năm, theo dự thảo mới luật Bảo hiểm xã hội.