Hủy

Lượng kiều hối Tin tức

Người Việt bốn phương (số 621)

Người Việt bốn phương (số 621)

Tiệm phở “Pho 79” tại khu Little Saigon thuộc Quận Cam, California của Mỹ, được trao giải thưởng James Beard, nhờ “món ăn chất lượng phản ánh đặc trưng của cộng đồng.