Hủy

Mái tóc Tin tức

  • 21/08/2013 - 10:41

    Nợ xấu ngân hàng đang ở đâu?

    Qua báo cáo tài chính 6 tháng của nhiều ngân hàng, tình hình nợ xấu có vẻ "lạc quan" khi phần lớn đều kiểm soát được dưới 3% tổng dư nợ.