Hủy

Mao hiem Tin tức

Ẩn số vốn startup Việt

Ẩn số vốn startup Việt

Dù được đánh giá tích cực nhưng dòng vốn lớn cho startup Vệt Nam vẫn có những ẩn số cần được mở.

  • 14/03/2021 - 08:00

    OYO vỡ mộng

    Chiến dịch bành trướng ra toàn cầu của ông chủ Oyo đã loạng choạng trước cả khi dịch COVID-19 bùng phát.
Người Tiên Phong