Hủy

Mở rộng kinh doanh Tin tức

  • 08/12/2012 - 05:58

    HSBC bị Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm

    Trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu khó khăn, việc mở rộng quy mô ở các thị trường mới nổi ẩn chứa nhiều rủi ro ảnh hưởng đến lợi nhuận của HSBC.