Hủy

MPC Tin tức

Thủy sản đảo chiều

Thủy sản đảo chiều

Thủy sản đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp phục hồi trở lại sau thời gian dài bị hoãn, hủy hợp đồng.

  • 01/04/2019 - 10:00

    Lợi thế kép của Minh Phú

    Được Mỹ áp mức thuế POR12 bằng 0%, tôm Minh Phú thuận dòng chinh phục thị trường khổng lồ này.