Hủy

Mpc Tin tức

  • 01/04/2019 - 10:00

    Lợi thế kép của Minh Phú

    Được Mỹ áp mức thuế POR12 bằng 0%, tôm Minh Phú thuận dòng chinh phục thị trường khổng lồ này.