Hủy

Muc luong toi thieu Tin tức

  • 31/08/2013 - 16:04

    Fast food: Ngược gió phục hồi kinh tế Mỹ

    Trong khi kinh tế Mỹ đang phục hồi, lĩnh vực kinh doanh thức ăn nhanh tại Mỹ lại đang lâm vào rắc rối do những cuộc biểu tình đòi tăng lương đang diễn ra ngày càng rầm rộ.