Hủy
Kinh Doanh

Lương tối thiểu vùng phải đạt 3,4 triệu đồng/người/tháng vào 2015

Thứ Năm | 31/07/2014 22:08

Để đạt mục tiêu của lộ trình đến năm 2017, cần phải tăng lương tối thiểu vùng để đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động.
 

Ngày 31/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp để thảo luận mứclương tối thiểu vùng năm 2015.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghịmức lươngtối thiểu theo vùng của người lao động (NLĐ) năm 2015.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I của người lao động ở mức 3,4triệu đồng, vùng II là 2,9 triệu đồng, vùng III là 2,6 triệu đồng và vùng IV 2,3 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chobiết, lộ trình tăng lương sẽ phá sản vào năm 2017 nếu sang năm, mức tăng lương không đáp ứng 80%nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Vì vậy, để đạt mục tiêu của lộ trình đến năm 2017 mức lương tốithiểu phải đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động, cần phải tăng lương tối thiểuvùng năm 2015 ở mức 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Lý do được đưa ra ở đây là qua kết quả khảo sát về mức sống tốithiểu của người lao động năm nay cho thấy, tiền lương tối thiểu vùng I mới đạt 67,6% mức sống tốithiểu; tương tự vùng II đạt 70,1%; vùng III đạt 70,6% và vùng IV cũng mới đạt 76,6%.Như vậy,trong khi tiền lương tối thiểu vùng còn thấp hơn từ 25,4-32,4% nhu cầu tối thiểu thì giá cả sinhhoạt ngày càng tăng khiến đời sống của người lao động càng khó khăn hơn.

Thêm vào đó, Kết luận số 23-KL/TW của Trung ương về lộ trình "Điềuchỉnh mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tốithiểu"; Kết luận số 63-KL/TW của Trung ương về "Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương,bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020" cũng là nhữngcăn cứ quan trọng để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

Mặt khác, các yếu tố kinh tế vĩ mô năm nay thuận lợi cho việc pháttriển hoạt động kinh doanh, là cơ sở để điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng.

Nguồn Đời sống Pháp luật


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới