Hủy

Mùi hôi Tin tức

  • 18/01/2014 - 09:11

    Phân đổ trước nhà Quốc hội Pháp

    Hàng tấn phân ngựa đã bị đổ xuống trước thềm cửa tòa nhà Quốc hội ở Paris sáng 16/1 để phản ứng với chính sách bốc mùi của Pháp hiện nay.
XOR, XOR Việt Nam