Hủy

Mukesh Ambani Tin tức

10 tỉ phú quyền lực nhất thế giới

10 tỉ phú quyền lực nhất thế giới

Khi châu Á ngày càng phát triển và đóng vai trò lớn hơn trong kinh tế toàn cầu, các doanh nhân khu vực cũng mở rộng tầm ảnh hưởng trên thế giới.