Hủy

Nam Phi Tin tức

  • 08/09/2022 - 16:26

    Người Việt bốn phương (793)

    Dự kiến, trong nửa đầu tháng 9/2022, Việt Nam sẽ có đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội xuất khẩu, đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất tại Nam Phi.