Hủy

Ngắn hạn Tin tức

  • 01/01/2019 - 22:55

    Luxstay gọi vốn thêm 3 triệu USD

    Luxstay, công bố nhận thêm 3 triệu USD từ vòng Bride Round với sự tham gia của CyberAgent Ventures, Y1 Ventures, cùng một số nhà đầu tư khác.