Hủy

Ngân hàng khuyến mãi Tin tức

  • 14/10/2012 - 14:45

    Kiều hối năm 2012 dự báo 11 tỷ USD

    Một số chuyên gia dự báo, kiều hối năm nay có thể tăng 20% và đạt khoảng 10-11 tỷ USD, cao hơn mức tăng trung bình 10-15% những năm gần đây.