Hủy

Ngân hàng mb Tin tức

  • 06/04/2015 - 10:34

    SCIC sẽ đầu tư lớn vào MB

    Theo Đầu tư Chứng khoán, SCIC đang thực hiện thủ tục trở thành nhà đầu tư chiến lược tại MB với tỷ lệ sở hữu 10% cổ phần.