Hủy

Ngân hàng mở rộng chi nhánh Tin tức

Khai trương Vietcombank tại Lào

Khai trương Vietcombank tại Lào

Vietcombank lựa chọn Lào để thành lập ngân hàng con trong bước đi đầu tiên thâm nhập thị trường tài chính ngân hàng khu vực.

  • 24/08/2012 - 14:49

    Sẽ khuyến khích ngân hàng về nông thôn

    Dự kiến đầu tháng 9, NHNN ban hành quy định mới về mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng, sẽ khuyến khích các ngân hàng mở rộng về nông thôn.
Người Tiên Phong