Hủy

Ngan ngu Tin tức

  • 28/05/2014 - 11:23

    Việt Nam chi bao nhiêu cho quốc phòng?

    Theo ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, chi ngân sách quốc phòng hiện nay của Việt Nam là hoàn toàn thỏa đáng.
Người Tiên Phong