Hủy
Kinh Doanh

Từ 15/10 được dùng giấy tờ bản sao không chứng thực khi mở tài khoản thanh toán

Thứ Tư | 20/08/2014 11:02

Thông tư 23 của NHNN cũng cho phép các ngân hàng được thực hiện mở, sử dụng tài khoản thanh toán thông qua phương tiện điện tử.
 
Ngày 19/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 23 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thay thế Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHNN và tổ chức tín dụng.

Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 1284, thay đổi về bố cục và chỉnh sửa, bổ sung một số quy định để phù hợp với các căn cứ pháp lý hiện hành cũng như thuwcjtieenx hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo đó, thông tư 23 gồm 5 chương và 20 điều, việc mở và sử dụng mở tài khoản thanh toán tại NHNN được quy định tại 1 chương riêng phù hợp với hoạt động của NHNN và phân biệt với việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư cho phép cá nhân người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự và Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Bổ sung các quy định cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán thông qua phương tiện điện tử như hướng dẫn về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán đối với trường hợp khách hàng gửi hồ sơ mở tài khoản thông qua phương tiện điện tử.

Thông tư cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn khách hàng các nguyên tắc và điều kiện sử dụng tài khoản thanh toán khi giao dịch theo phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu và nhận biết khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.

Thông tư cho phép sử dụng giấy tờ là bản sao không có chứng thực (kèm bản chính để đối chiếu) trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán. Trước đây, theo quy định 1284, các giấy tờ trong bộ hồ sơ mở tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 23 cũng sử dụng một số thuật ngữ như "tài khoản thanh toán", "tài khoản thanh toán chung", "tạm khóa tài khoản ", "phong tỏa tài khoản",... để thống nhất với các thuật ngữ đã được sử dụng tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Nghị định số 101/2012/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới