Hủy

Nghia do Tin tức

Ý nghĩa của bao lì xì

Ý nghĩa của bao lì xì

Ý nghĩa của phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng mà quan trọng là ở thiện chí và ý nghĩa tốt đẹp của hành động.

  • 16/09/2021 - 08:00

    Tiền xanh, môi trường xanh

    Trong tăng trưởng dài hạn, Việt Nam sẽ phải cân bằng “dòng tiền xanh” đi đôi với “môi trường xanh”.
  • 29/06/2021 - 15:05

    Siêu thị 0 đồng giữa thời dịch

    Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân gặp khó khăn, “Gian hàng 0 đồng” ra đời giữa lòng Sài Gòn khiến nhiều người dân xúc động.