Hủy

Ngọc Hồi Tin tức

  • 29/11/2017 - 16:40

    Người Việt bốn phương

    Hội Người Việt Nam tại Nhật đang nỗ lực thực hiện các hoạt động, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật đoàn kết.
  • 08/06/2015 - 10:30

    Khahomex: "Áo mới" tạo đà phát triển

    "Việc thay đổi tên tuổi, tạo dựng thương hiệu mới để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty là điều cần thiết", CEO Nguyễn Ngọc Hạnh chia sẻ.