Hủy

Ngủ ngon Tin tức

Kể sử bằng tranh, ảnh

Kể sử bằng tranh, ảnh

Sử chỉ sống khi có tính tiếp nối thế hệ và được kể bằng ngôn ngữ theo nhiều cách tiếp cận khác nhau...

  • 21/02/2022 - 17:15

    Giao tiếp bất bạo động

    Ngôn ngữ trong bối cảnh cuộc sống ngày nay có đầy những sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa các quốc gia.
  • 10/10/2018 - 17:57

    Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

    Hình dáng nhỏ gọn và khả năng phiên dịch rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên giới,với thời gian nhanh chóng, âm thanh trả về với giọng chuẩn từng quốc gia.
Người Tiên Phong