Hủy

Người đổi tiền Tin tức

  • 30/03/2014 - 22:54

    Lương hưu sẽ giảm

    CBCNVC tham gia BHXH từ 2015 sẽ bị giảm lương hưu so với hiện nay nếu căn cứ theo cách tính của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) sắp trình Quốc hội.