Hủy

Người hùng Tin tức

Người hùng thầm lặng

Người hùng thầm lặng

Ít ai biết rằng Ronbay Technology của Bai Houshan đang nắm 1/3 thị trường thế giới về vật liệu cathode giàu niken, một thành phần chủ chốt trong pin xe điện.