Hủy

Nguoi phong van Tin tức

Dễ bị kiện tại Mỹ

Dễ bị kiện tại Mỹ

Việc mở một văn phòng đại diện tại Mỹ có thể gây cho doanh nghiệp một số phiền toái như dễ bị kiện tụng hơn tại thị trường này.