Hủy

Nguyen don Tin tức

  • 20/04/2016 - 08:30

    Phát Đạt và dấu hỏi M&A

    2016 sẽ là năm bản lề trong công cuộc tái cấu trúc toàn diện Phát Đạt, trong đó có việc tái cơ cấu hàng tồn kho và các khoản nợ ngân hàng.