Hủy

Nguyễn Trung Hiếu Tin tức

  • 05/04/2013 - 09:12

    Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tràng Tiền không phải canh bạc'

    Chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ ông không xem dự án này là canh bạc như nhiều lời gièm pha.
  • 11/12/2012 - 07:01

    Cuộc chiến cà phê hòa tan

    Cuộc đấu giữa Trung Nguyên và Nestlé trong lĩnh vực quảng cáo đủ thấy sự cạnh tranh gay gắt. Sự đối đầu giữa hai thương hiệu sau này so kè trong từng slogan quảng cáo.