Hủy

Nha hoa hoc Tin tức

 • 02/05/2014 - 16:51

  Sự trở lại của Zone 9

  Zone 9 đã trở lại qua những lớp học, thư viện vẫn tiếp tục mở, qua những không gian quán xá đậm sáng tạo cá nhân. Để giữ mạch cho "công nghiệp sáng tạo".
 • 28/12/2013 - 20:23

  Top 10 đột phá khoa học của năm 2013

  Năm 2013 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ thiên văn, y học đến công nghệ vật liệu,….
 • 26/09/2013 - 13:19

  Toàn cầu hóa bắt đầu từ khi nào?

  Toàn cầu hóa không phải mới chỉ bắt đầu trong hai thập kỷ, hay hai thế kỷ gần đây, mà là cả một quá trình lịch sử trải dài hàng ngàn năm.