Hủy

Nhà phát triển bất động sản Tin tức

  • 05/08/2022 - 13:56

    Nhà ở xã hội đã nóng trở lại

    Một số tập đoàn bất động sản tên tuổi bất ngờ tuyên bố sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.