Hủy

Nhan cong Tin tức

Quê nhà của 369

Quê nhà của 369 "kỳ lân"

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực gây quỹ trong tương lai của các công ty khởi nghiệp Trung Quốc.

  • 04/04/2024 - 19:00

    "Cuộc chiến" nhân tài ngành AI

    Nền kinh tế AI có thể sẽ bị thống trị bởi những gã khổng lồ công nghệ Mỹ với nguồn tiền, vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng dồi dào.
  • 16/03/2024 - 07:00

    Người trẻ tìm hạnh phúc

    Nhiều người trẻ sẵn sàng từ bỏ áp lực trong công việc để theo đuổi cuộc sống “hạnh phúc”.