Hủy

Nhân tố thúc đẩy Tin tức

Nhận định TTCK tuần từ 16-20/6

2 quỹ ETF lớn là FTSE và Van Eck sẽ cơ cấu mạnh, qua đó thúc đẩy thanh khoản gia tăng, đặc biệt trong phiên thứ 6 cuối tuần (20/06).