Hủy

Nhảy vọt Tin tức

Giá vàng trong nước nhảy vọt

Giá vàng trong nước nhảy vọt

Ngay từ khi mở cửa sáng nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng vài trăm nghìn đồng, đặc biệt khi vàng quốc tế đang tiến sát mốc 1.300 USD.