Hủy

Nhiệt điện Phả Lại Tin tức

  • 04/04/2016 - 12:30

    Nổi sóng ngành nhiệt điện

    Công ty Chứng khoán BVSC dự đoán, mức tăng trưởng lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại trong năm 2016 có thể lên tới 63%.