Hủy

Niêm phong Tin tức

  • 28/04/2014 - 09:30

    Tiền hỏng được tiêu hủy như thế nào?

    Cắt làm ít nhất 3 miếng, rộng không quá 1 cm, buộc bằng dây không mối nối, đảm bảo chỉ bán được phế liệu sau khi cắt… là những quy định nghiêm ngặt về tiêu hủy tiền in, đúc hỏng.