Hủy

Nike Việt Nam Tin tức

Hợp tác xã đổi đời nông dân

Hợp tác xã đổi đời nông dân

Mải mê với sắt, thép, ô tô, đóng tàu.. khiến khu vực nông nghiệp không được quan tâm đúng mức trong giấc mơ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhiều năm qua.