Hủy

Nông học Tin tức

  • 25/06/2014 - 11:37

    Đừng "tiểu bậy" trong hồ bơi

    Trung bình, mỗi người đi bơi trung bình để lại 30-80 ml nước tiểu trong hồ bơi. Con số này trên thực tế có thể nhiều hơn.
  • 26/05/2014 - 21:54

    Nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới

    Ngày 26/5, Cơ quan khí tượng học thế giới (WMO) thông báo nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới, cho thấy tính cấp bách của các nỗ lực hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.