Hủy

Oman Tin tức

  • 12/07/2012 - 12:36

    8 quốc gia không đánh thuế thu nhập

    Một số quốc gia là thiên đường trú ẩn khỏi các loại thuế, trong khi số khác lại quản lý tài nguyên thiên nhiên để tài trợ hoạt động của chính phủ.