Hủy

Osaka Tin tức

Người Việt bốn phương (số 630)

Người Việt bốn phương (số 630)

Đang có khoảng 40.000 người Việt Nam có công định cư ở nước ngoài, trong đó số người còn sống khoảng 29.600 người, chiếm 74%.

  • 29/09/2012 - 23:38

    Nhật Bản có chính đảng mới

    Hội Duy Tân Osaka đã trình đơn lên Bộ trưởng Tư pháp xin thành lập đảng “Hội Duy Tân Nhật Bản” và đã được chấp thuận.
Người Tiên Phong