Hủy

Pace Tin tức

Lãnh đạo sáng tạo

Lãnh đạo sáng tạo

Cuốn sách này dành cho những ai muốn có ảnh hưởng tích cực thông qua thay đổi hiệu quả và những ai muốn giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

  • 10/07/2018 - 10:34

    Khởi nghiệp Tinh gọn

    Trình bày một mô hình khởi nghiệp vang danh toàn cầu, giúp thay đổi toàn bộ cách thức xây dựng công ty và tung ra sản phẩm mới trên thị trường.