Hủy

Phá giá nhân dân tệ Tin tức

  • 20/08/2015 - 14:13

    "Trò chơi tiền tệ" của Trung Quốc

    Để hiểu về hành động phá giá bản tệ đột ngột của Trung Quốc, bạn cần biết về những gì đang diễn ra trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.