Hủy

Phan nganh Tin tức

Dệt may chạm đáy khó khăn

Dệt may chạm đáy khó khăn

Khó khăn của ngành dệt may đang đi đến hồi kết và kỳ vọng sự phục hồi đến sớm cùng những thay đổi lớn.