Hủy

Phán xét Tin tức

5 kiểu người chắc chắn sẽ thất bại

5 kiểu người chắc chắn sẽ thất bại

Ở nhiều khía cạnh, trở thành doanh nhân và làm chủ doanh nghiệp vẫn là "vùng đất chưa được khai thác" và không phải ai cũng tìm được con đường của mình.