Hủy
Kinh Doanh

SJC phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và chia cổ phiếu thưởng

Thứ Tư | 17/09/2014 15:00

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 là 16%. Tỷ lệ phát hành để chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 2:1.
 
Nghị quyết được thông qua ngày 17/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC) được ban hành thay cho Nghị quyết ngày 05/09/2014 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó, Nghị quyết mới có một số điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu được phát hành. Tổng lượng cổ phiếu giảm là gần 200 cổ phiếu.

SJC vẫn sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 16% và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo tỷ lệ 2:1. Cổ đông nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cứ sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Như vậy, tổng tỷ lệ phát hành thêm sẽ khoảng 50%, tương ứng với hơn 2,75 triệu cổ phiếu được phát hành thêm.

Từ ngày 08/09/2014, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thông báo SJC không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét của công ty âm. Một trong những lý do được công ty đưa ra là công ty điều chỉnh tăng chi phí tiền lương của khối quản lý doanh nghiệp.

Trong tháng 8/2014, công ty đã miễn nhiệm 3 phó Tổng giám đốc. Trong đó, 2 nhân sự sẽ tập trung quản lý 2 chi nhánh của Sông Đà 1.01.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới